De Jaarrekening

De jaarrekening is een financieel eindverslag van een onderneming. Aan het einde van elk boekjaar wordt deze opstelt. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat er met het bedrijf (in financiële zin) is gebeurd in het betreffende jaar en wordt op basis van de gevoerde administratie door ons samengesteld.
jaarrapport

 

Voor éénmanszaken of Vennootschappen onder Firma is de jaarrekening niet verplicht. Het is echter wel aan te raden een jaarrekening te maken, omdat deze inzicht geeft in de koers van de onderneming. Het is een leidraad voor de leidinggevende van een bedrijf maar ook voor de aangiftes Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.

 

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • De balans per 31 december
  • De resultatenrekening (ook wel winst- en verliesrekening) van het betreffende boekjaar
  • Een toelichting op beide

 

Op het moment dat wij uw verslag gemaakt hebben, nemen wij deze van A tot Z met u door. Zo weet u hoe de vork in de steel zit!

Hulp op afstand
Heeft u problemen met uw administratie? Wij kunnen u helpen door op afstand met u mee te kijken.