Loon- en personeelsadministratie

Zodra u medewerkers in dienst neemt, wordt u geconfronteerd met een hoeveelheid wetten en regelgeving met de bijbehorende administratieve handelingen. U zult uw personeel moeten aanmelden bij de Belastingdienst, een personeelsdossier aanleggen en periodiek, meestal maandelijks, salaris moeten betalen.

 loon-en-personeeladministratie

Zoals u ziet komt er nogal wat bij kijken als u personeel in dienst neemt. Natuurlijk moet dit voor u geen reden zijn om geen personeel aan te nemen. Het geheel uitbesteden van uw salarisadministratie kan een kostbare zaak lijken, maar bedenk wel dat er veel meer wordt gedaan dan alleen maar het uitbetalen van de salarissen en het verzenden van de salarisstroken en jaaropgaven. Zo kunnen wij u helpen bij het doen van Eerstedagsmeldingen, in- en uitdienstmeldingen, ziekte- en herstelmeldingen, de afwikkeling van sociale wetgeving enzovoort. Daarnaast kunt u profiteren van vakkennis op het moment dat zich ongebruikelijke situaties voordoen op het gebied van arbeidsrecht of uitkeringen.

 

Als u uw salaris- en personeelsadministratie uitbesteedt, zorgen wij voor:

  • Het maken van een arbeidsovereenkomst en het aanleggen van een personeelsdossier
  • De aanmelding van iedere nieuwe werknemer bij een pensioenfonds, Arbodienst enz.
  • Het opstellen en verzenden van loonstroken en jaaropgaven
  • Het berekenen van loonbelasting, diverse premies en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
  • Ziekte- en herstelmeldingen bij het UWV
  • Alle overige correspondentie met de Belastingdienst en UWV
  • Het regelen van andere vergoedingen,zoals spaarloon en pensioenbijdragen
Hulp op afstand
Heeft u problemen met uw administratie? Wij kunnen u helpen door op afstand met u mee te kijken.