Debiteuren- en crediteuren administratie

Een belangrijk onderdeel van de financiële administratie is de debiteuren administratie. Debiteuren zijn klanten welke een factuur (rekening) is gestuurd maar welke nog niet hebben betaald. Zij hebben daarom een soort kortlopende schuld bij u lopen voor dit bedrag. Debiteuren zijn belangrijker dan menig startend ondernemer beseft. Ongeveer één op de vier faillissementen ontstaat wegens een slechte debiteuren administratie.debiteuren administratie


Lang openstaande rekeningen staan de liquiditeit van een onderneming in de weg. Indien rekeningen op tijd betaald worden, levert dit iedere onderneming geld op in de vorm van tijd en rente. Daarnaast kunt u dit geld goed gebruiken om uw eigen leveranciers te betalen en om investeringen te doen.


Natuurlijk is ook de crediteuren administratie niet te verwaarlozen. Leveranciers willen net als u niet op hun geld moeten wachten. De betalingstermijnen die zijn afgesproken moet u nakomen. Als u dit niet doet loop u het risico dat leveranciers u niet of vertraagd leveren. Tevens zullen de extra kosten voor te laat betalen van facturen aanzienlijk oplopen.

Wat kunnen wij voor u doen:

  • Inzicht creëren in de openstaande posten
  • Continuïteit aanbrengen in het debiteuren- en crediteurenbeheer
  • Aanmanen van debiteuren via briefwisseling of telefonisch contact
  • Incasso’s organiseren 
  • Verminderen van het aantal openstaande posten
  • Verminderen van het aantal dubieuze debiteuren
  • Bemiddelen bij disputen en klachten
Hulp op afstand
Heeft u problemen met uw administratie? Wij kunnen u helpen door op afstand met u mee te kijken.